KLIENT:  Marketing w Praktyce
STATUS:  ukończony

Reklama zbiorcza szkoleń marketingowych

Zaprojektowanie reklamy do szkoleń marketingowych Marketing w Praktyce.