KLIENT:  Marketing w Praktyce
STATUS:  ukończony

Reklama szkolenia „E-mail marketing”

Zaprojektowanie reklamy dla szkolenia „E-mail marketing” – Marketing w Praktyce.