KLIENT:  Marketing w Praktyce
STATUS:  ukończony

Newsletter miesięcznika Marketing w Praktyce

Projekt graficzny i zakodowanie HTML newslettera miesięcznika Marketing w Praktyce.