KLIENT:  Franciszkańskie Centrum Duchowości i Kultury
STATUS:  ukończony

Logo Franciszkańskie Centrum Duchowości i Kultury

Zaprojektowanie logo dla Franciszkańskiego Centrum Duchowości i Kultury.