KLIENT:  Marketing w Praktyce
STATUS:  ukończony

Strona WWW Marketing w Praktyce

Projekt graficzny i zakodowanie statycznych plików HTML dla firmy Marketing w Praktyce. Prace wdrożeniowe do CMS zostały wykonane przez zewnętrzną firmę.