Portfolio

Reklama szkoleń MwP - pion Reklama szkoleń MwP - poziom1 Reklama szkoleń MwP - poziom2

Klient: Marketing w Praktyce Media i Szkolenia

Status: ukończony

Reklama serii szkoleń zamkniętych i otwratych MwP

Zaprojektowanie serii reklam do szkoleń zamkniętych i otwartych Marketing w Praktyce Media i Szkolenia – wersje pionowe oraz wersja pozioma.