KLIENT:  Desi-Studio
STATUS:  ukończony

Projekt graficzny dla strony funkcjonalnie.com

Zaprojektowanie layoutu dla portalu Funkcjonalnie.com.