KLIENT:  Wydawnictwo Flashbook
STATUS:  ukończony

Plakat reklamujący książkę

Zaprojektowanie plakatu reklamującego wejście na rynek polski książki japońskiego pisarza Kena Watanabe „Problem – rozwiązanie. Proste metody na trudne problemy”.