Portfolio

Mailing szkoleń MwP 2012-06

Klient: Marketing w Praktyce Media i Szkolenia

Status: ukończony

Mailing szkoleń Marketing w Praktyce v. 4.0

Projekt graficzny i zakodowanie HTML mailingu reklamującego szkolenia marketingowe firmy Marketing w Praktyce Media i Szkolenia.