Portfolio

Mailing szkoleń MwP 2011-11

Klient: Marketing w Praktyce Media i Szkolenia

Status: ukończony

Mailing szkoleń Marketing w Praktyce v. 2.0

Projekt graficzny i zakodowanie HTML mailingu reklamującego szkolenia marketingowe firmy Marketing w Praktyce Media i Szkolenia – wersja na 3 tytuły szkoleń.