KLIENT:  Marketing w Praktyce
STATUS:  ukończony

Mailing szkoleń pojedynczych i zbiorczych MwP

Projekt graficzny serii mailingów dla szkoleń marketingowych dla Marketing w Praktyce.