KLIENT:  Marketing w Praktyce
STATUS:  ukończony

Mailing szkoleń Marketing w Praktyce

Projekt graficzny i zakodowanie HTML mailingów reklamujących szkolenia marketingowe firmy Marketing w Praktyce – kolorowa i biała wersja mailingów.