KLIENT:  BSP Engineering
STATUS:  ukończony

Folder BSP Engineering

Projekt graficzny oraz przygotowanie do druku folderu dla firmy BSP Engineering.