KLIENT:  PMI Poland Chapter
STATUS:  ukończony

Czasopismo – Strefa PMI Poland Chapter

Zaprojektowanie i skład czasopisma Strefa PMI Poland Chapter.

Rebranding w 2019 r. wg Visual Identity Guidelines.