KLIENT:  JAZZI Magazine
STATUS:  projekt, koncepcyjny

CD Zbigniew Namysłowski – Tango

Ilustracja – projekt graficzny.