Dzień dobry!

Jeżeli tutaj jesteś, to znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałam dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://cyklopia.pl.

Administratorem strony jest Anna Bar, prowadząca działalność gospodarczą „CYKLOPIA STUDIO Anna Bar”, ul. Górczewska 181/404M, 01-459 Warszawa.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres anna.bar@cyklopia.pl.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowałam dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Kontaktując się ze mną za pomocą formularza, przekazujesz mi swoje dane osobowe. Ja natomiast gwarantuję, że są one poufne, bezpieczne i nie będą udostępniane podmiotom trzecim bez Twojej zgody.
 • Powierzam przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystam z narzędzia Google Analytics firmy Google LLC, które za pomocą plików cookies zbiera i analizuje informacje na temat Twoich odwiedzin strony: wyświetlone podstrony, czas na nich spędzony, przejścia między podstronami itp. Możesz zablokować lub usunąć pliki cookies z poziomu swojej przeglądarki.
 • Korzystam również z narzędzia Facebook Pixel, by móc kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy na Facebooku. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Możesz zablokować lub usunąć pliki cookies z poziomu swojej przeglądarki.
 • Nie korzystam z mechanizmów profilowania wykorzystujących dane osobowe.
 • W ramach zawartości strony mogę dodawać linki do witryn zewnętrznych zarządzanych przez podmioty trzecie. Nie ponoszę odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez operatorów witryn zewnętrznych.
 • Stronę przechowuję na serwerze zewnętrznym, który, jak każdy serwer, generuje logi. W logach przechowywane są informacje takie jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi służą wyłącznie celom operacyjnym i technicznym.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Bar, prowadząca działalność gospodarczą „CYKLOPIA STUDIO Anna Bar”, ul. Górczewska 181/404M, 01-459 Warszawa.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych

Wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres anna.bar@cyklopia.pl. Dołożyłam jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Zapewniam poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystam:

 • Globtel Internet Szymon Hersztek ul. Matecznikowa 2/1 80-126 Gdańsk – w celu przechowywania danych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – na poczcie elektronicznej w celu kontaktu ze mną,
 • IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław – w celu fakturowania usług i korzystania z zewnętrznego biura księgowego.
 • Podwykonawcy – od czasu do czasu przy realizacji niektórych zleceń współpracuję z podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Zawsze wcześniej poinformuję Cię o takiej sytuacji drogą mailową w celu uzyskania Twojej zgody.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Z uwagi na korzystanie z usług Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA, ponieważ przechowywane są na amerykańskich serwerach. W związku z wejściem RODO na terenie Unii Europejskiej, Google przystąpiło do programu Privacy Shield, by zagwarantować wysoki poziom ochrony danych osobowych, zgodny z RODO.

Cele i czynności przetwarzania danych osobowych

Zamówienie usług

Zamawianie usług nie jest powiązane ze stroną. Zamówienia są przyjmowane drogą mailową a nie przez formularz kontaktowy (który służy tylko do inicjacji kontaktu). Składając zamówienie, musisz podać dane takie jak: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie), numer NIP (firmy). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji zlecenia: kontaktu, sporządzenia umowy, oraz wystawienia faktury VAT.

Dane przekazane mi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będę przetwarzała przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

Kontakt

Kontaktując się ze mną przez pocztę email, formularz kontaktowy na stronie lub telefonicznie, w sposób naturalny przekazujesz mi swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Podczas kontaktu telefonicznego przekazujesz mi swój numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli Twoja zgoda poprzez zainicjowanie kontaktu ze mną. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również mój usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji i numery telefonów mogą podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostaną usunięte. Masz prawo domagać się przedstawienia historii korespondencji ze mną (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie współczesne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, czyli po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Blokowanie lub usuwanie plików cookies

Możesz zablokować lub usunąć pliki cookies samodzielnie, z poziomu swojej przeglądarki. Sprawdź szczegóły dotyczące zarządzania cookies w pomocy technicznej swojej przeglądarki. Pamiętaj jednak, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics

Korzystam na z narzędzia Google Analytics firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics, co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

W związku z wejściem RODO na terenie Unii Europejskiej, Google LLC przystąpiło do programu Privacy Shield, by zagwarantować wysoki poziom ochrony danych osobowych, zgodny z RODO.

W ramach Google Analytics nie gromadzę jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mam dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • podstrony, jakie przeglądasz w ramach mojej strony,
 • czas spędzony na mojej stronie oraz na podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach mojej strony,
 • źródło, z którego przechodzisz do mojej strony,
 • użyte technologie w ramach odwiedzin mojej strony,
 • raporty demograficzne i zainteresowań – przedział wieku, płeć, przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci,
 • funkcje raportowania o reklamach.

Możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując wtyczkę do swojej przeglądarki udostępnianą przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics udostępnione są na stronie Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Facebook Pixel

Korzystam z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisu Facebook. Dostawcą tych narzędzi jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Dzięki Facebook Pixel mogę kierować do Ciebie reklamy na Facebooku. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług oraz analizie i statystyce.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na mojej stronie, zaimplementowałam na stronie Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Wiem jedynie, jakie działania podejmujesz w ramach mojej strony. Mogę również sprawdzić, w jakim przedziale wieku się znajdujesz, jakiej jesteś płci, skąd łączysz się z Internetem.

Informuję Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka są już niezależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowuję stronę. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.