Portfolio

mg_Essentis1

Klient: Essentis / obecnie Marketing w Praktyce Media i Szkolenia

Status: ukończony

Newsletter szkoleń marketingowych Essentis

Projekt graficzny i zakodowanie HTML newslettera szkoleń marketingowych Essentis Szkolenia Marketingowe (obecnie Marketing w Praktyce Szkolenia) – „Dobrze jest wiedzieć więcej niż inni”.