Portfolio

Wizytówka Anna Bar

Klient: Anna Bar / Cyklopia Studio

Status: ukończony

Wizytówka Anna Bar

Zaprojektowanie wizytówki.

Zobacz również projekt logo-sygnatury.