Ochrona danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych (dalej określany w pierwszej osobie) – Anna Bar, prowadząca działalność gospodarczą „CYKLOPIA STUDIO Anna Bar” przy ul. Górczewskiej 181/404M w Warszawie.

Definicje

  1. Klient – osoba lub firma, zamawiająca usługę
  2. Podwykonawca – osoba lub firma wykonująca dla mnie na rzecz Klienta część usługi.

Kontakt

Wszelkie zapytania proszę kierować do mnie na adres anna.bar@cyklopia.pl.

W jakich przypadkach przetwarzam dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzam w trzech przypadkach:

(1) Realizacja umowy / zamówienia

Wystawiając fakturę przetwarzam dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Podstawą prawną jest w tym przypadku wypełnienie obowiązku wystawienia faktury.

Twoje dane będą przechowywane przez ustawowo wymagany okres przechowywania dokumentacji księgowej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej usługi zlecenia, w tym wypadku wystawienia faktury VAT i/lub umowy cywilno-prawnej. Niepodanie danych uniemożliwi przeprowadzenie usługi zlecenia.

(2) Kontakty biznesowe (e-mail, telefon)

Są to dane kontaktowe, które udostępniasz mi w ramach umowy, zamówienia lub zapytania, również, jeżeli jesteś przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy. Dane osobowe w takich przypadkach przetwarzam w celu prawidłowej obsługi zlecenia a także w celach kontaktów biznesowych, do chwili uwzględnienia Twojego sprzeciwu.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Bardzo sporadycznie możesz otrzymywać ode mnie informacje dotyczące usług lub działalności Cyklopia Studio, w tym życzenia świąteczne, w formie pojedynczej wiadomości e-mail (NIE będą to żadne cykliczne newslettery i mailingi, bo takich wysyłek nie prowadzę). Możesz oczywiście również ograniczyć takie przetwarzanie danych.

Treść korespondencji e-mail, szczególnie związana z konkretnymi zleceniami dla Klienta, może podlegać archiwizacji.

(3) Odpowiedź na zapytanie (e-mail, telefon)

Wysyłając do mnie zapytanie w formie e-maila lub telefonicznie, przekazujesz mi Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Podstawą prawną do przetwarzania w tym wypadku, jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę, co będzie skutkowało brakiem dalszego kontaktu z mojej strony.

Poczta e-mail

W celu prowadzenia korespondencji e-mail, domena i poczta są utrzymywane na serwerach WEBD.PL (www.webd.pl) z siedzibą w Gdańsku a cała korespondencja przekierowana na pocztę Google, z siedzibą na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Google przystąpiło do programu „Privacy Shield”, co gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków ochrony danych osobowych.

Komu udostępniam Twoje dane osobowe?

Jeżeli wystawiam Ci fakturę, czy zawieramy umowę cywilno-prawną, Twoje dane przekazuję siłą rzeczy do zewnętrznego biura księgowego (IFIRMA SA – www.ifirma.pl), wyłącznie w celu przeprowadzenia prawidłowej usługi księgowej i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

W niektórych, rzadszych przypadkach, wybrane dane osobowe Klientów mogę przekazywać zewnętrznemu Podwykonawcy, jednak wyłącznie za wcześniejszą wyraźną zgodą Klienta, w celu przeprowadzenia części usługi.

Czy automatyzuję i profiluję?

Nie! Nie stosuję ani zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych, ani profilowania.

Jakie prawa Ci przysługują?

  1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  3. Prawo do przenoszenia danych
  4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona
  5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.